Tin nổi bật

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

       Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến đồng thời giúp người dân hạn chế tối đa việc
tiếp xúc nơi đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
       UBND phường Cẩm Phú khuyến nghị nhân dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến  tại
địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Đồng thời cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Ninh.
        Công dân có thể truy cập vào đia chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc  ứng dụng
Smart Quảng Ninh mục "dịch vụ công" sau đó chọn "Đăng nhập" (đối với người đã có tài khoản) hoặc
"Đăng ký" (chỉ cần nhớ số CMND/TCCCD và ngày tháng cấp)
để thực hiện thủ tục.
         - Tổng đài Hành chính công: 1900.558.826
        UBND phường Cẩm Phú trân trọng thông báo./.
Các tin liên quan: