Tin nổi bật

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4
Côgn dân có thể truy cập vào đường link sau để được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

https://drive.google.com/file/d/1SFVyAD-oQsV2qybsbEJaDIw-pGX6gAgU/view

Hoặc lđăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 gồm các bước sau:

Bước 1:  Tổ chức, công dân đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Bước 2: Chọn Dịch vụ công mức độ 3 hoặc 4 có nhu cầu đăng ký và chọn cơ quan giải quyết (UBND cấp huyện hoặc cấp xã/phường) đồng thời, điền đầy đủ thông tin tại tờ khai điện tử theo hướng dẫn; chụp ảnh/scan các giấy tờ theo hướng dẫn và đính kèm vào mẫu tờ khai điện tử theo yêu cầu; đăng ký  nhận trực tiếp tại cơ quan giải quyết TTHC hoặc đăng ký địa chỉ, thời gian nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính.

Bước 3. Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập "Mã xác nhận" và nhấn vào nút "Gửi thông tin"

Bước 4. Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để tra cứu tình trạng hồ sơ.

Bước 5. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong Biểu mẫu.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định thì Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện (hoặc xã) tiếp nhận; gửi phiếu hẹn trả kết quả qua thư điện tử cho công dân. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ, không hợp lệ thì gửi văn bản điện tử hướng dẫn để công dân bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết. Tiếp đến là thực hiện lệnh chuyển hồ sơ trên hệ thống tới các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện hoặc công chức chuyên môn cấp phường/xã để giải quyết.

- Các bước còn lại là quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả của lãnh đạo, công chức chuyên môn, cán bộ bộ phận “một cửa” cấp huyện hoặc phường/xã. Sau khi thực hiện xong quy trình này là quy trình trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Giá cước bưu chính theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Các tin liên quan: