Tin nổi bật

Thống kê - Tổng hợp

Tổng hợp kế quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2020
    Ngày đăng: 5/8/2020     Số lần download: 346
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2020
    Ngày đăng: 3/7/2020     Số lần download: 365
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2020
    Ngày đăng: 12/6/2020     Số lần download: 349
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2020
    Ngày đăng: 13/5/2020     Số lần download: 330
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3 năm 2020
    Ngày đăng: 13/5/2020     Số lần download: 372
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2020
    Ngày đăng: 2/3/2020     Số lần download: 334
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Kết quả giải quyết TTHC tháng 01 năm 2020
    Ngày đăng: 5/2/2020     Số lần download: 388
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Kết quả giải quyết TTHC tháng 12 năm 2019
    Ngày đăng: 6/1/2020     Số lần download: 390
    Dung lượng File: 20 KB     Download
Trang: 1  |  2 | 3 |