Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chiều ngày 20/12, UBND – Công đoàn Phường Cẩm Phú tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2019.
Công đoàn phường Cẩm Phú hiện có 34 đoàn viên. Năm 2019, Công đoàn phường đã chủ động, tích cực phối hợp với UBND phường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm đúng mức. Đặc biệt tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ. Đội ngũ người lao động phấn khởi, tin tưởng, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công đoàn và UBND phường Cẩm Phú đã ký giao ước thi đua năm 2020.
Tại hội nghị, Công đoàn và UBND phường Cẩm Phú đã ký giao ước thi đua năm 2020.
Nhân dịp này, Công đoàn – UBND phường Cẩm Phú đã khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
 
Các tin liên quan: