Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Giới thiệu

Bluezone là ứng dụng bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, góp phần đưa mọi người trở về cuộc sống bình thường mới.

2. Hướng dẫn cài đặt

  • Bước 1: Vào khu ứng dụng   CHPlay (Android) hoặc  Appstore (iOS)
  • Bước 2: Gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm
  • Bước 3: Chọn ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử (Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt
  • Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết.
    Ngày đăng: 6/8/2020     Số lần download: 398
    Dung lượng File: 145 KB     Download

Các tin liên quan: