Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

         Thực hiện Công văn số 1118/UBND-VHTT ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc
tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
         UBND phường Cẩm Phú yêu cầu: Các cơ sở kinh doanh Karaoke; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng; cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao; khu vui chơi; nhà hàng, dịch vụ ăn
uống trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
          1. Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động kinh doanh đón khách sử
dụng dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; khu vui
chơi, cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trên địa bàn phường từ ngày 24/3/2020 cho đến khi có thông
báo hết dịch Covid-19
           2. Đối với việc tổ chức các sự kiện, hoạt động đông người tại các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh
doanh dịch vụ ăn uống, quán bia: hạn chế đón, phục vụ các đoàn khách đông người sử dụng dịch vụ
tại cơ sở. Tạm thời không tổ chức tiệc cưới trong thời gian dịch bệnh.
         3.  Trong tổ chức tiệc cưới, lễ cưới:
         - Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức: đề nghị các gia đình hoãn tổ chức.
          - Đối với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định ngày: tổ chức trong phạm vi gia đình, dùng hình thức báo
hỷ thay cho thiệp mời dự lễ cưới, tiệc cưới.
         UBND phường Cẩm Phú thông báo./.          
 
Các tin liên quan: