Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

       Ngày 27/6/2017, Chi bộ cơ quan phường Cẩm Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.     Đồng chí Ngô Mạnh Tuyển - Thành ủy viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú
                                   
dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa tại Đại hội

     Nhiệm kỳ qua, chi bộ cơ quan phường Cẩm Phú đã bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy phường
và  lãnh đạo triển khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo thực hiện sâu sát,
đồng bộ, có hiệu quả công tác phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, thu ngân sách cùng các phong trào
thi đua yêu nước ở địa phương.
      Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cũng đã thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với
thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan. Giữ mối đoàn kết nội bộ, tăng cường quan hệ giữa đảng viên với
quần chúng, quan tâm đên đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, Đẩy mạnh  việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm chi bộ luôn đạt trong sạch vững
mạnh.
       Tại Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại từ đó xác định nguyên nhân,
bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.


                                                      Quang cảnh Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt tại Đại hội
      Tại đại hội các đại biểu đã bầu Ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư và biểu quyết nhất trí thông qua
dự thảo Nghị quyết đại hội./.


 
Các tin liên quan: