Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn phường Cẩm Phú

      Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ - UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Cẩm Phả về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả  và Công văn số 1566/UBND - VHTT ngày 28/06/2016 của UBND Thành phố Cẩm phả “Về việc  tổ chức tuyên truyền và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3”.
UBND phường Cẩm Phú thông báo đến các cá nhân /tổ chức trên địa bàn phường Cẩm Phú một số nội dung sau:
      1. Từ ngày 01/9/2016 trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 46/64 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Cẩm Phú.
      2. Cá nhân /tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đăng nhập vào website http://dichvucong.quangninh.gov.vn và thực hiện theo hướng dẫn trong website này. Các bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, thủ tục hành chính như sau:
      - Cá nhân, tổ chức quyét (scan) hoặc chụp ảnh (phô tô) toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định và nộp theo phần mềm trực tuyến trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
      - Công chức có chức năng tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân/ tổ chức đã nộp trong thời gian 8 giờ làm việc kể từ khi cá nhân, tổ chức nhấn nút Gửi hồ sơ. Toàn bộ quá trình giao dịch, hướng dẫn giữa công chức với cá nhân/tổ chức đều thông qua phần mềm của công chức và Email của cá nhân/ tổ chức đã khai báo ban đầu.
      Ngay sau khi nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính của bộ phận chuyên môn. Công chức tiếp nhận thông báo cho cá nhân/ tổ chức mang theo hồ sơ đã quyét hoặc chụp ảnh đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND phường để nhận kết quả. Trước khi trả kết quả, người trả kết quả kiểm tra lại toàn bộ thành phần hồ sơ có trong phần mềm một cửa điện tử do cá nhân/tổ chức đã nộp ban đầu. Nếu như đúng hồ sơ đã quyét hoặc chụp ảnh nộp trên mạng thì trả kết quả, thu lệ phí (nếu có). Nếu không đúng như hồ sơ đã quyét hoặc chụp ảnh nộp trên mạng thì hủy kết quả đã giải quyết đồng thời báo cho các cơ quan chức năng xem xét mức độ vi phạm của cá nhân/ tổ chức để đề nghị biện pháp xử lý thích hợp.
      Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần giải đáp xin thực hiện trực tiếp trên website http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc gọi điện đến bộ phận nhận và trả kết quả hiện đại của phường theo số điện thoại: Đồng chí Lục Thị Thu: 0913.268.396 và Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến: 0945.972.199.
      UBND phường Cẩm phú xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Cẩm phú biết để sử dụng dịch vụ./.