Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện ngày 13/12/2019

           Ngày 06/12/2019, Điện lực Cẩm Phả có thông báo số 168/TB-ĐLCP về việc tạm ngừng cấp điện
để sửa chữa lưới điện.
          Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến đóng điện từ 07h00' đến 17h00' ngày 13/12/2019.
/userfiles/phuongcamphu/files/TB%20ng%E1%BB%ABng%20c%E1%BA%A5p%20%C4%91i%E1%BB%87n.pdf