Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

     Căn cứ Công văn số 911/UBND-VX3 ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

     UBND phường Cẩm Phú thông báo: Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên hệ với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện thực hiện gồm:

  1. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
  2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (CDC)
  3. Bệnh viên Đa khoa tỉnh
  4. Bệnh viện Bãi Cháy
  5. Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh
  6. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long

Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây:
/Thông báo dịch vụ xét nghiệm SARSCoV2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.pdf

Các tin liên quan: