Tin nổi bật

An toàn thực phẩm

       Công văn 3210/UBND-KT ngày 23/7/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về cẩm nang hướng dẫn
ATTP cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
    Ngày đăng: 31/7/2020     Số lần download: 253
    Dung lượng File: 1 MB     Download