Tin nổi bật

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết tại tổ 32, Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau:

  1. Đối tượng tuyển dụng: Công nhân may (20 người); Công nhân kỹ thuật (01 người).
  2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 30/8/2021.
  3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty CPTBĐK tại tổ 32, Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả. SĐT liên hệ: 0981.966.431.

     Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:
 /TB tuyển dụng lao động.pdf
 

Các tin liên quan: