Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Để thay thế cho hình thức khai báo y tế thủ công bằng phiếu, tiết kiệm thời gian và tránh tập trung đông người, người dân có nhu cầu ra, vào Quảng Ninh đã có hệ thống khai báo y tế điện tử.

Vì thế, ở bất cứ nơi đâu người dân Quảng Ninh cũng có thể khai báo y tế. Đây là hệ thống riêng của Quảng Ninh được kết nối liên thông với hệ thống của Bộ Y tế.

Theo đó, chỉ cần có các thiết bị máy vi tính, laptop, điện thoại thông minh người dân ngoài tỉnh quảng Ninh vào Quảng Ninh có thể khai báo y tế tại địa chỉ http://khaibaoyte.quangninh.gov.vn hoặc sử dụng zalo quét mã QR đã có sẵn để truy cập.

Sau khi khai báo thành công, người dân sẽ được cấp một mã QR riêng để kiểm soát khi đi qua các chốt kiểm soát vào tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Người ra vào Quảng Ninh có thể khai báo điện tử theo 2 cách như trên

Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ được cấp 1 tài khoản Y tế để kiểm soát số lượng người vào địa phương và tại mỗi xã, phường, thị trấn sẽ được cấp 1 tài khoản kiểm soát người từ bên ngoài vào nhằm kiểm soát thông qua quét mã QR đã khai báo.

Sau khi khai báo y tế điện tử và nhận được mã QR thì người dân có thể đi tới các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh và chỉ cần quét mã QR tại các điểm kiểm soát.

Người dân Quảng Ninh cũng có thể khai báo trực tiếp tại http://khaibaoyte.quangninh.gov.vn với hình thức khai báo là “tại quảng ninh” trong phần hình thức đăng ký.

Được biết, trong ngày 18/2, Sở thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã tổ chức hướng dẫn trực tuyến tới các địa phương, xã, phường trên địa bàn tỉnh chi tiết về cách sử dụng hệ thống khai báo y tế này.
Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-1556

Các tin liên quan: