Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Ngày 30/7, phường Cẩm Phú tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND phường khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và Quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp

        Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến một số ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 17 tỷ đồng, đạt 104,66% kế hoạch thành phố. Công tác văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả cao. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo phường quan tâm chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu HĐND các cấp.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

Đại biểu HĐND thành phố thông qua kết quả kỳ họp thú hai, HĐND thành phố khóa XXI

Lãnh đạo UBND phường giải trình một số kiến nghị tại kỳ họp

     Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tờ trình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Đại biểu HĐND phường thảo luận tại kỳ họp

Biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

     Sau phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua một số dự thảo Nghị quyết quan trọng./.

Các tin liên quan: