Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hướng dẫn giám sát, cách ly đối với người đến hoặc đi qua Hàn Quốc và một số quốc gia, địa phương
đang lưu hành dịch bệnh Covid-19.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh)
    Ngày đăng: 3/3/2020     Số lần download: 307
    Dung lượng File: 2 MB     Download

Các tin liên quan: