Tin nổi bật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Bước 1: Truy cập trang theo địa chỉ:   https://safe.tourism.com.vn và chọn ĐĂNG KÝ sau đó làm theo hướng dẫn.
Sau khi đăng  ký, đơn vị sẽ nhận được tin nhắn cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập.

II. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Bước 1: Truy cập trang theo địa chỉ:   https://safe.tourism.com.vn/auth/login
Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo tin nhắn đã gửi trên điện thoại  à chọn “ĐĂNG NHẬP”
Lưu ý: Sau lần đăng nhập đầu tiên cần tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập

 
Bước 3: Chọn “Điểm đến an toàn”

 
Bước 4: Chọn “ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HÀNG NGÀY”

 
Bước 5: Thực hiện đánh giá và chọn “GỬI THÔNG TIN KHAI BÁO”