Tin nổi bật

NIÊM YẾT CÔNG KHAI

      Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo Nghị Quyết 42/NQ-CP về các chính sách hỗ trợ cho
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường Cẩm Phú (đợt 1)
/userfiles/phuongcamphu/files/Danh%20sach%20niem%20yet.pdf
    Ngày đăng: 12/6/2020     Số lần download: 524
    Dung lượng File: 4 MB     Download