Tin nổi bật

NIÊM YẾT CÔNG KHAI

Danh sách niêm yết người lao động đề nghị hỗ trợ theo Nghị Quyết 42NQ-CP về các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 2)
    Ngày đăng: 16/6/2020     Số lần download: 639
    Dung lượng File: 4 MB     Download

Các tin liên quan: