Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
Lĩnh vực: Đường thủy - Hàng hải
Thời gian giải quyết: 01 giờ làm việc
Lệ phí: Lệ phí : 50USD/lần USD(Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế) Lệ phí : 200000 đồng/lần Đồng (Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa)
Nội dung: 1, Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
          - Thuyền trưởng lập hồ sơ đề nghị xác nhận việc trình kháng nghị đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.
- Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:
+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam là Cảng vụ hàng hải hoặc Đại diện Cảng vụ hàng hải hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất.
 + Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải ở nước ngoài là cơ quan đại diện của Việt Nam nơi gần nhất hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia nơi tàu thuyền hoạt động
b) Giải quyết TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp, chậm nhất 30 phút, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời cho người làm thủ tục và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn không quá 01 giờ đối với Cảng vụ hàng hải, Đại diện Cảng vụ hàng hải và 03 giờ đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.
- Cơ quan xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tiến hành lưu hồ sơ và gửi trả cho thuyền trưởng các bản kháng nghị hàng hải còn lại đã được xác nhận.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa (trừ phương tiện thủy nội địa mang..
+ Kháng nghị hàng hải (02 bản)
+ Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản, nếu có)
+ Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (01 bản, nếu có)
- Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy..
+ Kháng nghị hàng hải (02 bản)
+ Bản trích sao các loại Nhật ký của tàu thuyền có liên quan đến vụ việc (01 bản)
+ Bản trích sao hải đồ liên quan đến vụ việc (trừ trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra khi tàu thuyền đang neo đậu tại cảng biển) (01 bản)
- Các giấy tờ phải xuất trình: Đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu..
+ Các loại Nhật ký liên quan đến vụ việc (bản chính)
4. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn không quá 01 giờ đối với Cảng vụ hàng hải, Đại diện Cảng vụ hàng hải và 03 giờ đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện: Cảng vụ hàng hải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hải quan cửa khẩu
7. Phí, lệ phí
Lệ phí : 50USD/lần USD(Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế)
Lệ phí : 200000 đồng/lần Đồng (Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa)
8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: không
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
10. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015;
- Thông tư 30/2016/TT – BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
- Thông tư 261/2016/TT – BTC của Bộ tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
- Quyết định số 1473/QĐ – BGTVT ngày 23/5/2017 của Bộ giao thông vận tải
 
File đính kèm: Tải file