Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Lĩnh vực: Thủy lợi
Thời gian giải quyết: 12 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file