Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000.
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho cơ quan quân sự xã
Bước 2: Hồ sơ của đối tượng được thẩm định qua cơ quan quân sự các cấp huyện (quận), tỉnh (thành phố), quân khu và gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.
Bước 3: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí.
b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ Ban Chỉ huy quân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
c. Thành phần hồ sơ:
          - Đơn đề nghị của đối tượng;
- Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ; Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên;
- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thăng quân hàm, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, sổ bảo hiểm xã hội… (nếu có);
- Bản khai quá trình tham gia bảo hiểm xã hội;
- Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh Quân khu;
- Công văn đề nghị của các cấp;
- Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng;
- Giấy chứng nhận hưu trí.
- Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa tên phương tiện kỹ thuật vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng
h. Phí, lệ phí: Không quy định
i. Tên các mẫu đơn: Mau 01-ND 159
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 159/2006/NĐ-CP
- Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
 
File đính kèm: Tải file