Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

  Sáng ngày 14/4/2017, tại trụ sở phường Cẩm Phú, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa
phương tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh
sản phẩm nông nghiệp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
   Về dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, các đồng chí lãnh
đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí Bí thư, Trưởng
khu, Trưởng Ban công tác mặt trận của 13 khu phố, các đồng chí Chi hội trưởng Nông dân, Hội LHPN,
Hội Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn thành niên các khu phố và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm trên địa bàn phường Cẩm Phú.

                                                            Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thông tin về kết quả triển
khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/5/2016 của BTV Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố”; triển khai nội dung, nhiệm vụ
và giải pháp trọng tâm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nông dân, các cơ sở
sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung và phường Cẩm Phú nói
riêng thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phát động chương trình thi đua trong tổ chức
Hội Nông dân "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Cẩm Phả chỉ sản xuất, chế
biến, sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn".

Ngay sau hội nghị, các đại biểu tham dự và các đoàn thể của phường tiếp tục tuyên truyền về đảm
bảo An toàn thực phẩm đến các khu phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Cẩm Phú./.
 
Các tin liên quan: