Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả về việc xây
dựng và quản lý quỹ an sinh xã hội trong việc tang”;
Căn cứ quyết định số: 210/QĐ - UBND
ngày 14 tháng 11 năm 2016, của UBND phường Cẩm Phú “Về việc thành lập ban vận động
quỹ ASXH phường Cẩm Phú”;

Ngày 15/11/2016, UBND - Uỷ ban MTTQ phường Cẩm Phú tổ chức lễ phát động ủng hộ
"Quỹ an sinh xã hội" năm 2016. Dự lễ phát động có đồng chí Ngô Mạnh Tuyển - Thành ủy
viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú, Đồng chí Lục Văn Trung - Phó
bí thư Đảng ủy- Chủ tịch MTTQ phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND -
UBND - Ủy ban MTTQ, Các đoan thể cùng đông đảo đại diện của các công ty, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trên địa bàn
phường Cẩm Phú


Quang cảnh buổi phát động ủng hộ Quỹ "An sinh xã hội" phường Cẩm Phú 
Đồng chí Ngô Mạnh Tuyển - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
phường Cẩm Phú 
dự và phát biểu tại buổi phát động
Những năm qua Quỹ “Vì người nghèo” của phường Cẩm Phú luôn nhận được sự quan tâm
chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự nhiệt tình
ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cán bộ,
công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa
bàn. Số hộ nghèo trên địa bàn phường Cẩm Phú hiện nay là 18 hộ = 0,4%, hộ cận nghèo
có 21 = 0,49%.
Việc xây dựng quỹ an sinh xã hội trong việc tang và trợ giúp những trường hợp đặc biệt
khó khăn trên địa bàn phường là việc làm thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của nhân
dân đang sinh sống trên địa bàn phường Cẩm Phú thể hiện tính nhân văn sâu sắc, phù hợp
với truyền thống trọng nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.


Các Công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ
Quỹ "An sinh xã hội" phường Cẩm Phú

Ngay trong lễ phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc phường Cẩm Phú đã có 36 tập thể  và 54 cá nhân ủng hộ quỹ "An sinh xã hội" phường
Cẩm Phú năm 2016 với tổng số tiền 68.335.000 đồng.
Từ nguồn lực huy động được sẽ thực hiện việc phúng viếng đối với mọi công dân qua đời
và tổ chức tang lễ trên địa bàn phường Cẩm Phú; Hỗ trợ tổ chức mai táng người vô gia cư
trên địa bàn phường và Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức tang lễ đối với hộ gia đình có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi có người qua đời. Góp phần tích cực trong
công tác đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện
mục tiêu vì "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Xây dựng thành phố
Cẩm Phả giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình./.


 
Các tin liên quan: