Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

     Bluezone là ứng dụng bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, góp phần đưa mọi người trở
về cuộc sống bình thường mới.
     Hướng dẫn cài đặt.
     Bước 1: Vào khu ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS)
     Bước 2: Gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm·
     Bước 3: Chọn ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử (Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt
     Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập các quyền cần thiết.

 
    Ngày đăng: 14/5/2020     Số lần download: 298
    Dung lượng File: 274 KB     Download

Các tin liên quan: