Tin nổi bật

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

   UBND thành phố Cẩm Phả ban hành Văn bản số 71/UBND-KT ngày 14/01/2021 về việc cảnh báo và tuyên truyền cho doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

   UBND phường Cẩm Phú đăng tải để các tổ chức, cá nhân biết, phòng ngừa./.
/Canh bao va tuyen truyen cho doanh nghiep ve to chuc mao danh BAOOV de lua dao, chiem doat tai san.pdf

Các tin liên quan: