Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Không quy định Không quy định
2 Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế Không quy định Không
3 Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải Đường thủy - Hàng hải 01 giờ làm việc Lệ phí : 50USD/lần USD(Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế) Lệ phí : 200000 đồng/lần Đồng (Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa)
4 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy - Hàng hải 03 giờ làm việc - Phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài; phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn; Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa; phương tiện có sức chở trên 12 người: 50.000đ/lần _ Trừ các trường hợp miễn theo quy định.
5 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy - Hàng hải 03 ngày Không
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
13 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy - Hàng hải 03 ngày 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
14 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). Chính sách 07 ngày Không
15 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Chính sách 07 ngày Không
16 Đăng ký miễn nhiệm gọi nhập ngũ thời chiến Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Không
17 Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Không
18 Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Không
19 Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Không
20 Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Không
Trang: