Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

   Ngày 22/11/2016, Hội đồng thẩm định thành phố Cẩm Phả đã tiến hành xét duyệt tác phẩm của
21 tác giả tham gia dự thi sáng tác biểu trưng (Logo) thành phố Cẩm Phả và lựa chọn được 05
tác phẩm để trưng bày, lấy ý kiến.
   Thực hiện Công văn số 02/BTC ngày 25/11/2016 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác logo lần thứ
IV về việc tổ chức trưng bày, lấy ý kiến bình chọn logo thành phố Cẩm Phả. Từ ngày 29/11/2016,
UBND phường Cẩm Phú tổ chức trưng bày, lấy ý kiến bình chọn Logo thành phố Cẩm Phả.
   Địa điểm trưng bày: Tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Cẩm Phú và Nhà văn hóa
của 13 khu phố trên địa bàn phường Cẩm Phú
   Thời gian trưng bày: Từ 29/11/2016 đến 13/11/2016.

   Sau đây là 05 tác phẩm được lựa chọn, trưng bày lấy ý kiến:
Mã tác phẩm: 09

Mã tác phẩm: 25

Mã tác phẩm: 26

Mã tác phẩm: 45

Mã tác phẩm: 51
     Vậy UBND phường Cẩm Phú thông báo để nhân dân được biết và tham gia bình chọn tại
các địa điểm tổ chức trưng bày./.

 
Các tin liên quan: