Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:
File đính kèm: Tải file